Cho thuê căn hộ chung cư tại huyện nhà bè

Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 6,421 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020