Cho thuê căn hộ chung cư tại huyện nhà bè

Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 3,193 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 13000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 188 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2021