Cho thuê căn hộ chung cư tại huyện nhà bè

Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 5,338 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 2.1 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 1.65 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 1.7 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/12/2018