Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Gò Vấp

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận Gò Vấp. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Gò Vấp 815 bất động sản.
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 8500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/10/2018