BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 45,523 bất động sản.
Mức giá: 13.8 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 19.31 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 22.72 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 56.3 Triệu/tháng
Diện tích: 239 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 19.31 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 22.64 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020