BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 52,547 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 15.88 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 46.6 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 83.31 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 97.83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020