BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 43,302 bất động sản.
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/10/2016