BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 46,949 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 6.7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 6.7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 7.7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2020