Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Hải Thượng Lãn Ông

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Hải Thượng Lãn Ông. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Đường/Phố: Hải Thượng Lãn Ông 20 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 45.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 74.62 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 81.9 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 270.3 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/01/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: 85.58 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018