BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 42,031 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 174 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 30.06 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 32.25 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 29.1 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 177.9 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 23.82 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 174 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 21.41 Triệu/tháng
Diện tích: 130.8 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 23.55 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 1.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 1.25 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017