Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Hùng Vương

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Hùng Vương. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Đường/Phố: Hùng Vương 82 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 45.01 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/02/2018