Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tô Hiến Thành

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tô Hiến Thành. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Tô Hiến Thành 193 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 44.54 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 92.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 556.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 94.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 144.69 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 44.56 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016