Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tô Hiến Thành

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tô Hiến Thành. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Tô Hiến Thành 328 bất động sản.
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 109.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 113.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 770 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 657.29 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018