Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trường Sơn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trường Sơn. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Trường Sơn 90 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 96.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 266 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2017