Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trường Sơn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trường Sơn. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Trường Sơn 58 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 113.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 144.76 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 144.69 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 268.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/01/2017