Cho thuê nhà riêng tại Đường Tô Hiến Thành

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Tô Hiến Thành. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Tô Hiến Thành 43 bất động sản.
Mức giá: 400.86 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/07/2018
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/07/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/07/2018
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/07/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/07/2018
Mức giá: 90.76 Triệu/tháng
Diện tích: 137.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 148.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/07/2018