Cho thuê nhà riêng tại Đường Tô Hiến Thành

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Tô Hiến Thành. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Tô Hiến Thành 38 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018