Cho thuê nhà riêng tại Đường Thành Thái

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Thành Thái. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Thành Thái 58 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/08/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/08/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 79.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
05/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
31/07/2019
Mức giá: 90.3 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/07/2019