Cho thuê nhà riêng tại Đường Thành Thái

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Thành Thái. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Thành Thái 26 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 79.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/11/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/11/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 79.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/11/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/11/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/11/2016
Mức giá: 37.86 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/11/2016