Cho thuê nhà riêng tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 117 bất động sản.
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 60000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 42000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 32000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019