Cho thuê nhà riêng tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 82 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 65.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/10/2019
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 456 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 456 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 468 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/10/2019
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/10/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/10/2019