Cho thuê căn hộ chung cư tại Hùng Vương Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hùng Vương Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Dự án: Hùng Vương Plaza 186 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 129.9 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/04/2017