Cho thuê căn hộ chung cư tại Hùng Vương Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hùng Vương Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Dự án: Hùng Vương Plaza 235 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/02/2018