Cho thuê căn hộ chung cư tại Hùng Vương Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hùng Vương Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Dự án: Hùng Vương Plaza 279 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/11/2017