Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 420 bất động sản.
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 123 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 42.3 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/03/2019