Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lê Văn Sỹ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Lê Văn Sỹ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Lê Văn Sỹ 307 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 416 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 52.92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 52.92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 69.7 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/06/2017