BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 49,182 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 395 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 317 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/06/2020