Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Điện Biên Phủ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Điện Biên Phủ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Điện Biên Phủ 130 bất động sản.
Mức giá: 109.2 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 62.44 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 96.23 Triệu/tháng
Diện tích: 77.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 93.6 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 93.51 Triệu/tháng
Diện tích: 144.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 93.51 Triệu/tháng
Diện tích: 434 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 178.08 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017