Cho thuê nhà mặt phố theo đường tại quận 3

Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Điện Biên Phủ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Điện Biên Phủ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Điện Biên Phủ 176 bất động sản.
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 672 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 112.98 Triệu/tháng
Diện tích: 155.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 106.9 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 96.23 Triệu/tháng
Diện tích: 77.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 93.49 Triệu/tháng
Diện tích: 144.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 351 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017