Cho thuê nhà mặt tiền tại Phố Bà Huyện Thanh Quan

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Phố Bà Huyện Thanh Quan. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Bà Huyện Thanh Quan 53 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 64.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 517.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 340.95 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 548 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 333.9 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 203.9 Triệu/tháng
Diện tích: 221 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 340.8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017