Cho thuê văn phòng tại Phú Mỹ Hưng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Phú Mỹ Hưng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Phú Mỹ Hưng 20 bất động sản.
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 274 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 733 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 335 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 401.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018