Cho thuê văn phòng tại Sunrise City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Sunrise City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Sunrise City 32 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 28.46 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 41.44 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 8.6 Triệu/tháng
Diện tích: 33.33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/09/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 26.09 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 26.05 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43.7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36.8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 36.03 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/09/2019