Cho thuê văn phòng tại Sunrise City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Sunrise City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Sunrise City 29 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 37.38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43.7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 26.05 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 26.09 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2019