Cho thuê văn phòng tại Golden King

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Golden King. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Golden King 26 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/11/2019