Cho thuê văn phòng tại Golden King

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Golden King. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Golden King 24 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 13.7 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/03/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/03/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/03/2020