Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 593 bất động sản.
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 432 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 477 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 371 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 483 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 530 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 357 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 225 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2018