Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 249 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 432 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 477 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 371 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 483 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 530 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 357 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 630 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018