Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 543 bất động sản.
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 317.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 486.98 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 453 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 359 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 385.22 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 337 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 405 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 430.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 385.31 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 431 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 497 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 542.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 51.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 529 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017