Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 466 bất động sản.
Mức giá: 358 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 19.25 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 155.89 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 4.9 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 570 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 460 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 410 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 365 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 364.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 752.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 450 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017