Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 469 bất động sản.
Mức giá: 39.8 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 109.18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 220.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 445 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 445 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016