Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 450 bất động sản.
Mức giá: 477 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 450.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 477 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 13000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 445.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 311.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 289.58 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 414 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 447 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2017