Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 102 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 399 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2021
Mức giá: 226 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2021
Mức giá: 304.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 359 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: 690 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/07/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2021