Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 446 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 501.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 144.9 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 43.68 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2018