Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 430 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 386.24 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 431.68 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 363.52 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 363.52 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 397.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 295.36 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 545.28 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 477.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 363.52 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 454.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 499.84 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 408.96 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 511.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 522.56 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017