Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 402 bất động sản.
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 286 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 468.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 289.29 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 44.55 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 311.85 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 400.95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 441 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 289.35 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 220.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2016