Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 198 bất động sản.
Mức giá: 537.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 511 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 316 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 511.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 610 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 491.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 251 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 491.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 538.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 655.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 368 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 552 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 511 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 534.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 348.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 109.18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019