Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 209 bất động sản.
Mức giá: 5 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/06/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 491.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 251 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 610 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 511.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 655.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/06/2019