Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 386 bất động sản.
Mức giá: 250.69 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 13000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 24.8 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 290 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 22.26 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 289.51 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 43.3 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 723.23 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 43.3 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 111.4 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017