Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 87 bất động sản.
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 512.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 582.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 442.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 442.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 441 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 517.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 497.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 535 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 488 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/05/2020