Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 171 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/05/2021