Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 549 bất động sản.
Mức giá: 432 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 477 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 371 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 523 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 530 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 387 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 378.51 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 423.04 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 501.38 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 388.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 387.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 225 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017