Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 218 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 26 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/03/2021