Cho thuê văn phòng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 387 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 7.70 Triệu/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 22.6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 50.3 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 423 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 56.9 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 42.8 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 570 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 460 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 4.9 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017