BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 45,505 bất động sản.
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 223 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 20.7 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020