BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 58,068 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 159 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018