BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 44,141 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 17.9 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 27.83 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 20.59 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 27.76 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 27.82 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016