Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 175 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 424 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 410 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 3000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2019