Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 121 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 264 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 30.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/04/2017