Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 99 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 9 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/12/2019