Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 89 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 220 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 310 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 272.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 4.4 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 5.12 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2017