Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 138 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 28.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 24.08 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 29.02 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 26.05 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 29.02 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32.05 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 31.08 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 29.1 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32.02 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35.08 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 29.2 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 29.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 29.2 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018