Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 145 bất động sản.
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 308 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 18.2 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 12.8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 8.9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 3.11 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 15.6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 350 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017