Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 56 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 11.35 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 267.54 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 264 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 30.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 148.5 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 19.4 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/11/2020