Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 106 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 3.11 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 15.6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 313 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 350 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 22.33 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 10.27 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 7.48 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 9.82 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 8.93 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 11.8 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 34.4 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017