Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 159 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 29.2 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 3000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: 674 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 271 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2019