Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 140 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40.1 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35.15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 28.88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 36.12 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63.66 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 31.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 40.55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 27.11 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30.55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019