Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 125 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 29.45 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 38.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25.07 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 28.47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 23.4 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 23.4 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 28.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2018