Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 213 bất động sản.
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 335 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14.3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 4.4 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 12.8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 308 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 9.07 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2016