Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 148 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 18.32 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 3000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 31.28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 29.29 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28.14 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2019