Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 88 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 34.4 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 5.12 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 276 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2017