Cho thuê văn phòng tại quận 4

Cho thuê văn phòng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 184 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 30.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 64.7 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 8.9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 37.4 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/10/2016