Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 330 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 390 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 390 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 222.65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 155.82 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 155.89 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 244.97 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 289.45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 225.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 450.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 558 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017