Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 555 bất động sản.
Mức giá: 523 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 386 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 375 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 341 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 315 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 869.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 293 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 215 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 19.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 19.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017