Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 261 bất động sản.
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 419 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 512.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 218 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 604 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 380.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/03/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 418.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 519 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 560 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 434 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 432 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2020