Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 737 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 33.2 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 36.4 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35.4 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 36.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32.6 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32.6 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2018