Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 265 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 268 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 79.7 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 26.7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2016