Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 493 bất động sản.
Mức giá: 4300.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 259 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 319.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 410.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 273.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 511.98 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/08/2018