Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 195 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 411 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Mức giá: 407 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Mức giá: 380.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/08/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
05/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
05/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
05/08/2020
Mức giá: 604 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
05/08/2020
Mức giá: 512.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 218 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
05/08/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 419 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/08/2020