Cho thuê văn phòng tại quận 11

Cho thuê văn phòng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 170 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 483 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 178.09 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 528 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 24.95 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 464 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 511 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 410 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018