Cho thuê văn phòng tại quận 8

Cho thuê văn phòng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 50 bất động sản.
Mức giá: 257 Triệu/tháng
Diện tích: 493 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 265 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 495 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 837 Triệu/tháng
Diện tích: 2889 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 15.8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 837 Triệu/tháng
Diện tích: 2889 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 15.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/03/2021