Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,309 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 9 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 9 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019