Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,050 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 174 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2021