Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,173 bất động sản.
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 511.98 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 103 Triệu/tháng
Diện tích: 670 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 387 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 217 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 8.4 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 420 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 432 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/09/2017