Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 1,952 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 466 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 465.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 465 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 522 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 419 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2020