Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,221 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 386.75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 771 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 333 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 290 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 12.4 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 247 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 267.24 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017