Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,727 bất động sản.
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 148 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 385 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019