Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,210 bất động sản.
Mức giá: 267 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 17.7 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 26.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 21.9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 64.5 Triệu/tháng
Diện tích: 169 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 67.5 Triệu/tháng
Diện tích: 169 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/10/2016