Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,463 bất động sản.
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 289 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 35.6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 10.4 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 450 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 390 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 12.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 9.6 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 512 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 41.7 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 16.3 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 557 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 245 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/05/2017