Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,599 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32.05 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 26.05 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43.7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 31.08 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 29.1 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36.8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32.02 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019