Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,893 bất động sản.
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 953 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 70.4 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 317.03 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 276 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 328.35 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 724 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 498 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 374 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 544.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 409.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 635.18 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 47.6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 681 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 34.7 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/07/2017