Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,440 bất động sản.
Mức giá: 476 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 373.73 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 391 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 49.83 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 181 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 358 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 271.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 488 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 385 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 953 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 70.4 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 317.03 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 276 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 328.35 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/11/2017