Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,997 bất động sản.
Mức giá: 565 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 567 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 132 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 40.46 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 22.6 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 32.4 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 33.70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 55.6 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 23.4 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 21.67 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/04/2017