Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,950 bất động sản.
Mức giá: 220 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 220.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8.2 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 462 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016