BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 12,699 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 265 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 254 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 265 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 488 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2019