BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,781 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 314 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 311 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 313 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 311 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020