Cho thuê văn phòng tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 204 bất động sản.
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 467.46 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 430.45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 543.72 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 181.44 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 268 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 536 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 223 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 26.5 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017