Cho thuê văn phòng tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 349 bất động sản.
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 523 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 370 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 322 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 455 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 322 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 127 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 294 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 420 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 470 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 422 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 422 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018