Cho thuê văn phòng tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 281 bất động sản.
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 445.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 316 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 557 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 245 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 17.4 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016