Cho thuê văn phòng tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 352 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 467.99 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 181.44 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 401.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 267.42 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 401.13 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 357.46 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 357.46 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 407.16 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016