Cho thuê văn phòng tại quận 5

Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 101 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/01/2020