Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 60 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 294 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 147 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 792 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 34.7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/08/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: 120.12 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: 54.59 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/08/2018