Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 91 bất động sản.
Mức giá: 131.04 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 311.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 13.3 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 46.8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 11.52 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 27.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 13.3 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 156 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2016