Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 81 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 182 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 792 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 545 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 399 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 54.59 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2018