Cho thuê văn phòng tại quận 5

Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 60 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/12/2019