Cho thuê văn phòng tại quận 5

Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 168 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 272.28 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 410 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 11.52 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 240 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 13.4 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 272.16 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/06/2017