Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 84 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 311.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 26.8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 27.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 13.3 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 268 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 27.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 447.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/10/2016