Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 187 bất động sản.
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 156 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 899 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 326 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 390 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 74.78 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/05/2017