Cho thuê văn phòng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 112 bất động sản.
Mức giá: 120.12 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 54.59 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 318 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 317 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 409.14 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/03/2018