Cho thuê văn phòng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 20 bất động sản.
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 385 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 178.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 178.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 230 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: 227.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/04/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/03/2018
02/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 182 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1850 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 193 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/02/2018