Cho thuê văn phòng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 20 bất động sản.
Mức giá: 267.18 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 180.96 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 178.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 178.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 289 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/02/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/02/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/01/2017