Cho thuê văn phòng tại quận 9

Cho thuê văn phòng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 20 bất động sản.
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 289.58 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 178.08 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 358 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 178.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/10/2016
Mức giá: 1.78 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/10/2016
Mức giá: 378.44 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/10/2016
Mức giá: 180 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/10/2016
Mức giá: 312 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/10/2016
Mức giá: 178 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/10/2016