Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,211 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 16.3 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 423 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 25.6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 19.6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 66.9 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 312 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 256 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 390 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 590 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017