Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,980 bất động sản.
Mức giá: 370 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 437 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/07/2017