Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,312 bất động sản.
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 579 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 33.5 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 33.5 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 647 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016