Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,200 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 9.9 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 7.6 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 317 Triệu/tháng
Diện tích: 1579 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/12/2019