Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,594 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 300 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 39.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 730 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 750 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 24.8 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2017