Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,372 bất động sản.
Mức giá: 222.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 473 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 445.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 133.56 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 200.34 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 311.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/10/2016