Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,432 bất động sản.
Mức giá: 570 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 460 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 410 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 592 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 410 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 365 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 456 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 456 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 410 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 365 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 364.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 730 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 342 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 310 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
30/05/2017