Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,328 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 5.8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 1.30 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 2.10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
20/07/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 9 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 2.10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2018