Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 5,395 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 14.7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 376 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 28.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 315 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/01/2018