Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,946 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 441 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 213950.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 378 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2020