Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,279 bất động sản.
Mức giá: 294 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 317 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 569 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 71 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 102 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 523 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 716 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 773 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 819 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 396 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 409 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 569 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 455 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 386 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/09/2017