Cho thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 275 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/01/2020
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/01/2020
Mức giá: 418 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 581 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 418 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 242 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 395.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 511.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 303.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 421.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 169 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 558 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 358 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 558 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: 148300.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: 10.7 Triệu/tháng
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
14/01/2020