Cho thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 493 bất động sản.
Mức giá: 409.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 47.6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 66.8 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 363.04 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 385.73 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 363.04 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 515 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 385.73 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 470 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 386 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 318 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 296 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 386 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 432 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 295 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 249.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 226.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/07/2017