Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,893 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 35.81 Triệu/tháng
Diện tích: 70.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 281.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 499.73 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 488 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 10.9 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/07/2017