Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,951 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016