Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 1,689 bất động sản.
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 138 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 161 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/06/2021