Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,221 bất động sản.
Mức giá: 21.7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 9.6 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 460 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 380 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 143.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 12.25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 10.4 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 43.68 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 36.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2017