Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,224 bất động sản.
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 26.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 446 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 75.6 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 750 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 8.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 345 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 287 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 320 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/10/2016