Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,192 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 426.55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 267.54 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 408.87 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 226.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 249.15 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 272.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 427.88 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 545.28 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017