Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,823 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 28.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 24.08 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 26.09 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 29.02 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 26.05 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 29.02 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 32.05 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 26.05 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43.7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019