Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,496 bất động sản.
Mức giá: 4.52 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 4.52 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 10.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 390 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 17.7 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 17.7 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017