Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,997 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 372.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 226 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 312.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 460 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 442.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 442.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 628 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 441 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 604 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 604 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 488.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 279 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 534.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 497.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 697.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 535 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 488 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 380.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/02/2020