Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 361 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 21.8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 25.6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 244.97 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 362.56 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 226.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 111.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 379 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 449 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 222.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 43.5 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 280 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 311.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 333.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 311.71 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 356.24 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017