Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 141 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 165 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/05/2020