Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 561 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 19.9 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 11.3 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 379 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 449 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 222.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 43.5 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 280 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 311.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 333.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 311.71 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016