Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 330 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 300.71 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 379 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 285 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 383 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 296 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 25.6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 272.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2017