Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 339 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 268 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 77.75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 289 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 363.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 295.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 295.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 268 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 295 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 363 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 317.73 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 49.84 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 363.44 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 296.01 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/07/2017