Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 466 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 312 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 4.9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 53 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 357 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 35.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 6.68 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 268 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 334.05 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 87.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 668.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/10/2016