Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 225 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 283.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 210 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 210 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 325.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 37.5 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 357 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2018