Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 531 bất động sản.
Mức giá: 45.07 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 360.82 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 244.97 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 178.16 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 244.97 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 226.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 249.15 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 272.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 317.66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 271.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017