Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 275 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 240 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 270.42 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 111.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 272 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017