Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,234 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 448 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2019