Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,256 bất động sản.
Mức giá: 5.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 148 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 385 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/08/2018