Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,284 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 1.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 388.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 387.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 225 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 106.25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/09/2017