Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,207 bất động sản.
Mức giá: 244.97 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 155.89 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 339 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 244.97 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 289.45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 267.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 356.32 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 801.72 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 267.48 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 426.55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 267.54 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 408.87 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/01/2017