Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,432 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 515 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 350 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
30/05/2017
30/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 697 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2017