Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,468 bất động sản.
Mức giá: 333 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 356.96 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 247 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 290 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 513.13 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 289.51 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 289.45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 16.3 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 489.83 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 597.67 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/10/2016