Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,193 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 26.2 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 131.04 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 11.2 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 53.6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 17.7 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016