Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,032 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 95.7 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/06/2018