Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,980 bất động sản.
Mức giá: 56.2 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 385.22 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 303 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 450 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 378 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 337 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 405 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 249.26 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 317.45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 249.26 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 249.26 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 590 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 430.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 385.31 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017