Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,115 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 68.4 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 174 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 34.2 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020