Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,205 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 341.1 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 250.14 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 272.88 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 193 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 353 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 248 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 83.8 Triệu/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 83.8 Triệu/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 7.70 Triệu/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/03/2017