Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,567 bất động sản.
Mức giá: 534 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 337 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 470 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 558 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 278 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 592.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 511.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 534 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 148.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 722 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 563 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 597 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 593 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 751 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 516 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 939 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 610 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 514.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 491.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 251 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019