Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 602 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 357 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 375 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 95.7 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2020