Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 757 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 27.30 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 168 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2018