Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 220 bất động sản.
Mức giá: 489.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 28.98 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 430.92 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 430.35 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 249.15 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2016