Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 771 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 17.85 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 168 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018