Cho thuê văn phòng tại quận 2

Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 341 bất động sản.
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 294 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2019