Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 740 bất động sản.
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 151 Triệu/tháng
Diện tích: 163 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 209 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2021