Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 578 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 315 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 455 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 18.3 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2018