Cho thuê văn phòng tại quận 2

Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 745 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 315 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 114 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2019