Cho thuê văn phòng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 332 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 332 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1950 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 520 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 520 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021