BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 23,209 bất động sản.
23/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/10/2020
23/10/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 24.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020