BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 21,251 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 94 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 116.5 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 163 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 9.00 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 4.60 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 8.80 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/04/2020