BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 24,587 bất động sản.
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 357 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 237 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
18/01/2020