Cho thuê văn phòng tại quận thủ đức

Cho thuê văn phòng tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 22 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1280 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/08/2020