Cho thuê văn phòng tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 167 bất động sản.
Mức giá: 222.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 222.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 222 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 222 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 222 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 12.2 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 8.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 222.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 267.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 31.37 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 51.7 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017