Cho thuê văn phòng tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 154 bất động sản.
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 222.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 220 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 44.56 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016