Cho thuê văn phòng tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 98 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 89.04 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 25.16 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/01/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/01/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/01/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 19 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/01/2020