Cho thuê văn phòng tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 207 bất động sản.
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 240 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 579 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 268 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12.2 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 446 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 197 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016