Cho thuê văn phòng tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 160 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/06/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/06/2017
Mức giá: 240 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/06/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 370 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 432 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 498.52 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 477.75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 10.21 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 10.21 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2017