Cho thuê căn hộ chung cư tại Galaxy 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Galaxy 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Galaxy 9 506 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 67.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 59.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 87.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018