Cho thuê căn hộ chung cư tại The Tresor

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Tresor. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: The Tresor 212 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 34.82 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 32.86 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 54.66 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 68.77 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 23.5 Triệu/tháng
Diện tích: 111.32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 29.26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 36.11 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 31.58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019