Cho thuê căn hộ chung cư tại River Gate

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại River Gate. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: River Gate 500 bất động sản.
Mức giá: 17.85 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 65.47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 28.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 28.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 19.3 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 36.4 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 73.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2018