Cho thuê căn hộ chung cư tại The Gold View

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Gold View. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: The Gold View 895 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 77.96 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 23.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 52.88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 122.22 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 54.43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019