Cho thuê căn hộ chung cư tại The Gold View

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Gold View. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: The Gold View 664 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 16.8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 29.4 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 19.95 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/04/2018