Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: ICON 56 288 bất động sản.
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 45.83 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 45.59 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 29.39 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 29.59 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 34.04 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 22.26 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018