Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: ICON 56 232 bất động sản.
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 187 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 2.9 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 4.1 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61.3 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 92.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 23.5 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2018