Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: ICON 56 350 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 2.9 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 31.22 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 31.21 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 33.39 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 20.03 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 31.16 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 31.16 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 20.03 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 20.03 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017