Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại ICON 56. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: ICON 56 250 bất động sản.
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 4.1 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 225 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 295 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 225 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/05/2018