Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Riva Park

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Riva Park. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Căn hộ Riva Park 554 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80.15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80.88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 58.86 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13.2 Triệu/tháng
Diện tích: 80.8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 27.21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 18.6 Triệu/tháng
Diện tích: 81.72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 24.7 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80.61 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100.4 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018