Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Riva Park

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Riva Park. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Căn hộ Riva Park 571 bất động sản.
Mức giá: 26.8 Triệu/tháng
Diện tích: 105.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 88.1 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 26.7 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 83.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 79.8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88.3 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 26.1 Triệu/tháng
Diện tích: 99.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 99.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017