Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Riva Park

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Riva Park. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Căn hộ Riva Park 127 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 26.3 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2017