Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 14 20 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/12/2017