Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 2 20 bất động sản.
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 22.1 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30.8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/02/2017
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/02/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017