Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 9 50 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/01/2018